42. सम्यक ज्ञान ( पेठ वडगाव )

श्रेणी: 
सम्यक ज्ञान