१०. आचार्य भक्ति भावना सोलहकारण प्रवचन - हुपरी रंगोली चातुर्मास २०१९